Maatschappelijk verantwoord beleggen

De positionering van de AXA Groep

De AXA Groep zet zich in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, de drijvende kracht achter zijn strategie.

Actief op verschillende gebieden, zoals milieu en klimaatverandering, de preventie van gezondheidsrisico's, het verantwoord gebruik van gegevens en de integratie van ESG-criteria (milieu, maatschappij en goed bestuur).

AXA heeft de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties ondertekend, die tot doel hebben ESG-kwesties te integreren in portefeuillebeheeractiviteiten. Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) heeft betrekking op beleggingspraktijken die bestaan in het integreren van criteria inzake duurzame ontwikkeling in het beheer van financiële activa. Deze criteria zijn gebaseerd op drie pijlers van de extra-financiële analyse: milieu, sociale kwesties en bestuur.

AXA Wealth Europe

Voor AXA Wealth Europe is dit in de eerste plaats een vanzelfsprekendheid, binnen de AXA Groep, die in 2019 de derde meest verantwoordelijke onderneming in de verzekeringssector is (bron: Dow Jones Sustainability Indices), en ook als Luxemburgse verzekeraar waarvan het contract erkend is voor zijn flexibiliteit in unit-linked beleggingen.

Binnen de AXA Groep is de beheermaatschappij AXA IM Select France verantwoordelijk voor het leiden van de ESG-integratie van unit-linked activiteiten in verzekeringscontracten, met name in Europa. AXA IM Select France werkt in open architectuur met meer dan 50 beheermaatschappijen wereldwijd, en beheert en adviseert meer dan 10 miljard euro aan activa. Zij biedt ook de structurering en het beheer aan van collectieve of specifieke interne fondsen binnen het Lifinity Europe-contract van AXA Wealth Europe.

Daarnaast kunt u het artikel lezen van Amélie Lequien, Head of Actuarial Product Investment & Client Services - Executive Committee Member, AXA Wealth Europe

Thematisch beleggen onder de loep genomen:

Binnen de AXA Groep, de 13e vermogensbeheerder ter wereld, heeft AXA Investment Managers (AXA IM) haar onderzoeks- en beheerscapaciteiten aangevuld door vijf thema's te integreren die worden beschouwd als de toekomst van beleggen in groei op lange termijn, aangedreven door technologische en demografische ontwikkelingen. De geografische benadering en de sectorale definitie - die vroeger relevant waren voor de rangschikking van ondernemingen en de bepaling van de allocatie van activa - zijn geëvolueerd om rekening te houden met de realiteit van een steeds complexere en onderling verbonden wereld.

De vijf thema's zijn: de stijgende levensverwachting, de digitale economie via voornamelijk onlinebedrijven, de robotiseringsmarkt, schone technologieën en de transformatie van samenlevingen met de groei van de middenklasse wereldwijd.

Waarom kiezen voor maatschappelijk verantwoord beleggen?

Door in "verantwoorde" producten te beleggen, kiezen cliënten ervoor hun spaargeld te richten op ondernemingen die zich inzetten voor duurzame groei en die rekening willen houden met de impact van hun investeringen op bijvoorbeeld klimaatverandering of het behoud van biodiversiteit.

AXA Wealth Europe omarmt 60 externe fondsen die een label hebben gekregen voor hun ethisch rapport. Bovendien is het in het kader van de specifieke interne fondsen (Internal dedicated fund, IDF) volledig mogelijk om met de door de cliënt gekozen financieel beheerder een gepersonaliseerd beheerprofiel te definiëren, rekening houdend met ESG-criteria.

Het MVB-label

Het MVB-label is een instrument om te kiezen voor verantwoorde en duurzame beleggingen. Dit label, dat is opgezet en wordt gesteund door het ministerie van Financiën, heeft tot doel maatschappelijk verantwoordelijke beleggingsproducten (MVB) zichtbaarder te maken voor spaarders in Frankrijk en Europa.

Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belegging die erop gericht is economische prestaties te verzoenen met sociale en milieu-impact door ondernemingen te financieren die bijdragen tot duurzame groei in alle sectoren van activiteit. Het MVB-label, dat wordt toegekend na een streng labelproces dat door onafhankelijke instanties wordt uitgevoerd, is een unieke maatstaf voor beleggers die willen deelnemen aan een duurzamere economie.

Het "Towards Sustainability”-label

Het "Towards Sustainability”-label is gebaseerd op een kwaliteitsnorm waarin de criteria zijn vastgelegd waaraan vermogensbeheerders moeten voldoen, de Quality Standard for Sustainable and Socially Responsible Financial Products. Deze norm is gebaseerd op vijf kernbeginselen:

  • duurzame groei integreren in de analyse en selectie van beleggingen
  • de financiering vermijden van activiteiten die controversieel zijn vanwege hun negatieve invloed op de samenleving of het milieu
  • de door de beheermaatschappij gevolgde aanpak van verantwoord beleggen op transparante wijze communiceren
  • de eindbelegger informeren door duidelijke en begrijpelijke informatie te verstrekken
  • waken over de conformiteit van de gelabelde producten door middel van een speciaal labelbureau en audits door onafhankelijke derde partijen.

Het LuxFLAG-label

LuxFLAG, het Luxemburgse agentschap voor het labelen van fondsen, heeft het ESG-label toegekend aan twee thematische aandelenfondsen van CPR AM: Food For Generations & Education.

Het label, afgeleverd door een groep onafhankelijke deskundigen, garandeert dat de regels voor de integratie van ESG (milieu, maatschappij en goed bestuur) in het beleggingsproces van de fondsen worden nageleefd.

Wilt u ook verantwoord beleggen?

NEEM CONTACT MET ONS OP