Diverse informatie

Informatie - Aanvullende storting

Nieuwe AV - Voor elke aanvullende storting in het contract (met uitzondering van de eerste storting) mag het deel dat in het Lifinity Euro-instrument wordt belegd, een door de verzekeraar vastgesteld maximumpercentage niet overschrijden. Dit maximumpercentage mag niet hoger zijn dan 50% van het belegde bedrag. Dit maximumpercentage is ook beschikbaar bij uw adviseur en de teams van AXA WEALTH EUROPE.

Regelgevingsinformatie betreffende het € fonds

Krachtens artikel L132-22 van het Franse wetboek van verzekeringen, zoals gewijzigd bij de loi Pacte van 22 mei 2019:

null

(1) Bruto van administratieve beheerkosten en exclusief sociale zekerheid en belastingaftrek.