Diverse informatie

Informatie - Aanvullende storting

Regelgevingsinformatie betreffende het € fonds

Krachtens artikel L132-22 van het Franse wetboek van verzekeringen, zoals gewijzigd bij de loi Pacte van 22 mei 2019:

Performances du fonds euros