AXA Wealth Europe | Lifinity Europe, l'offre d'AXA au Luxembourg

Het aanbod van AXA Wealth Europe in Luxemburg

Via haar product Lifinity Europe biedt AXA Wealth Europe haar cliënten gepersonaliseerde oplossingen en een dienstverlening op maat, in het kader van levensverzekerings- en kapitalisatiecontracten, met strikte inachtneming van de Luxemburgse prudentiële regels en de wet- en regelgeving van het land waar de onderschrijver woonachtig is.

Luxemburg biedt een kader op maat van hoogwaardige levensverzekeringen

 • Een stabiele wetgeving en een positie waarin een groot aantal landen binnen het bereik ligt terwijl uw levensverzekeringscontract gevrijwaard blijft 
 • De betrouwbaarheid van de AXA Groep ingezet voor ons Luxemburgse aanbod
 • Een geografische diversificatie en optimalisatie van uw vermogen
 • Een flexibel en gediversifieerd financieel beheer in meerdere valuta's (collectieve interne fondsen, specifieke interne fondsen en gespecialiseerde verzekeringsfondsen)

AXA Wealth Europe dekt 4 landen:

Frankrijk – LIFINITY EUROPE (FR):

 • Kapitalisatie rechtspersonen, patrimoniaal en commercieel
 • Kapitalisatie natuurlijke personen
 • Leven natuurlijke personen

België – LIFINITY EUROPE (BE):

 • Leven natuurlijke personen (tak 23 / 100% UC)

Luxemburg – LIFINITY EUROPE (LU):

 • Kapitalisatie rechtspersonen, patrimoniaal en commercieel
 • Leven natuurlijke personen

Monaco – LIFINITY EUROPE (MC):

 • Kapitalisatie rechtspersonen, patrimoniaal en commercieel
 • Leven natuurlijke personen
 • Kapitalisatie natuurlijke personen

Lifinity Europe, uw levensverzekerings- en kapitalisatiecontract

 • Multivaluta: EUR, USD, GBP, CHF. Keuze van valuta op contractniveau, en keuze van aandelen in valuta voor Unit-Linked instrumenten
 • Multi-instrumenten: Ieurofonds van AXA France, externe fondsen (FEX), collectieve interne fondsen (FIC), specifieke interne fondsen (FID) en gespecialiseerde verzekeringsfondsen (FAS)
 • Multi management bedrijven: Financieel beheer door referentiebeheerders, waaronder AXA IM Select
 • Multi-depothouders: breed scala aan depothoudende banken voor interne fondsen
null

Een internationale patrimoniale begeleiding

Om alle voordelen en specificiteiten van de Luxemburgse oplossing te identificeren, biedt AXA Wealth Europe haar partners en hun cliënten een schat aan knowhow en kan, indien nodig, externe expertise vragen (advocaten, notarissen). De kwaliteit van de patrimoniale begeleiding is een sleutelfactor voor het veiligstellen van de adviesplicht van onze partners, in een steeds complexere internationale omgeving.

Het uitgebreide Luxemburgse portfolio

 • Een instrument met gegarandeerd kapitaal in euro, gedeponeerd in Luxemburg en voor 100% herverzekerd door AXA France;
 • Een lijst van externe fondsen, hoofdzakelijk bestaande uit ICB's (instellingen voor collectieve belegging) die geselecteerd zijn uit erkende financiële beheerders en die op verzoek van onze partners en cliënten kan worden aangevuld;
 • Collectieve interne fondsen (FIC’s), waarvan het discretionaire beheer is gedelegeerd aan een financieel beheerder en toegankelijk is voor een veelheid van onderschrijvers/verzekeringnemers met hetzelfde beleggingsprofiel;
 • Specifieke interne fondsen (FID’s), waarvan het discretionaire beheer is gedelegeerd aan een financieel beheerder met een gepersonaliseerde beleggingsstrategie op maat;
 • Gespecialiseerde verzekeringsfondsen (FAS), in persoonlijk beheer of in adviesbeheer, die de onderschrijver de mogelijkheid bieden de onderliggende activa rechtstreeks te selecteren, met een uitgebreid beleggingsuniversum.

De onderschrijver kan al deze beleggingsinstrumenten in verschillende valuta combineren binnen hetzelfde contract en in een omgeving met verschillende depothoudende banken en financiële beheerders.

Gepersonaliseerd of geadviseerd vrij beheer

Het gamma van "Lifinity Europe"-contracten biedt een grote beheersflexibiliteit

Vrij beheer

Vrij beheer is een beheersmethode voor levensverzekeringscontracten. Zoals de naam al aangeeft, kan de spaarder zijn beleggingen alleen en naar eigen goeddunken beheren. Hij kiest dus zelf de instrumenten waarin hij wenst te beleggen (eurofondsen of externe fondsen).

In vrij beheer zijn automatische arbitrageopties beschikbaar om het beheer reactiever te maken:

 • Progressieve beleggingsoptie, om geleidelijk te investeren in de markten,
 • Aftoppingsoptie om de prestaties te diversifiëren of te beveiligen,
 • Stop Loss- en Stop Loss Max-opties om verliezen te beperken.

Adviesbeheer van AXA Wealth Management (voor externe fondsen)

 • Een professionele cel die zich bezighoudt met adviesbeheer, bestaande uit adviserende beheerders, begeleid door AXA IM Select en de beleggingsafdeling van AXA France voor de financiële inhoud,
 • Deze optie is bedoeld voor cliënten die een regelmatige begeleiding wensen bij het financieel beheer van hun contract en zelf de eindbeslissing wensen willen behouden over de te volgen koers.