Het aanbod van AXA in Luxemburg

In overeenstemming met de Luxemburgse prudentiële regels en de wet- en regelgeving van het land waar de verzekeringnemer woont, biedt AXA Wealth Europe zijn klanten aanpasbare oplossingen en een op maat gemaakte service binnen levensverzekerings- en kapitalisatiecontracten.

Onze beleggingsinstrumenten

- Een lijst van externe fondsen, voornamelijk samengesteld uit ICBE’s (Instellingen voor Collectief Beheer), geselecteerd uit gerenommeerde financiële beheerders en toegevoegd op verzoek van onze partners en klanten.

- Collectieve interne fondsen (FIC), waarvan het beheer is gedelegeerd aan een financieel beheerder en toegankelijk is voor een veelheid van verzekeringnemers met hetzelfde beleggingsprofiel.

- Specifieke interne fondsen (FID), waarvan het beheer is gedelegeerd aan een financieel beheerder met een gepersonaliseerde beleggingsstrategie die is aangepast aan het profiel van elke verzekeringnemer.

De verzekeringnemer kan al deze beleggingsinstrumenten in verschillende valuta combineren binnen hetzelfde contract en in een omgeving met verschillende depothoudende banken en beheerders voor het beheer van FIC's en FID's.

Lifinity Europe

- Keuze van valuta van het contract: Euro, US dollar, Zwitserse frank, Britse pond

- De mogelijkheid om premies contant of door inbreng van effecten te betalen

- Een flexibel aanbod voor financieel beheer

Automatische arbitrage-opties bij vrij beheer

Om het beheer reactiever te maken:

- Progressieve beleggingsoptie, om geleidelijk te investeren in de markten,

- Aftoppingsoptie om de prestaties te diversifiëren of te beveiligen,

- Stop Loss en Stop Loss Max opties om verliezen te beperken.

De optionele overlijdensdekking «Bodem »

Beveiligt de investering van de klant in geval van overlijden door ervoor te zorgen dat de begunstigden geen lager bedrag ontvangen dan de betaalde premies.

Een patrimoniale begeleiding

Om alle voordelen en specificiteiten van de Luxemburgse oplossing te identificeren, biedt AXA Wealth Europe haar partners en hun klanten een schat aan knowhow en kan, indien nodig, externe expertise vragen (advocaten, notarissen).

Download de presentatiebrochure

 • Uw reglementaire informatie

  Onder toepassing van artikel L132-22 van de Franse verzekeringswet zoals gewijzigd door de wet « Pacte » van 22 mei 2019 :

  - Voor contracten die open waren voor intekening op 31/12/2019 (Lifinity Europe (FR), Lifinity Europe Capi (FR), Lifinity Europe (LU), Lifinity Europe Capi (LU), Lifinity Europe (MC) en Lifinity Capi (MC)), bedraagt het gemiddelde gegarandeerde rendement voor 2019 0,25% en het gemiddelde winstdelingspercentage 2,25%.

  - Voor contracten die op 31/12/2019 niet meer openstonden voor intekening (Borea Invest, Borea Invest (FR) en Borea Invest Capi (FR)), bedraagt het gemiddelde gegarandeerde rendement over 2019 0,25% en het gemiddelde winstdelingspercentage 2,25%.

  Lijst met de Essentiële Informatiedocumenten conform aan de Europese regelgeving met betrekking tot PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products)

 • Compliance

 • CRS & FATCA
  Meer weten