AXA Wealth Europe | Contacteer ons

Om mijn verzoek te verwerken, geef ik AXA Wealth Europe toestemming om de hierboven verstrekte gegevens te verw

Commerciël directie

Laurent GAYET
Head of Business Development, Wealth Planning and Legal / Deputy CEO
E-mail : Laurent.gayet@axa.lu
Tel. : +352 44 24 24 4329

Lionel PICOU
Head of Sales France & Monaco & Luxembourg
E-mail : Lionel.picou@axa.lu
Tel. : +352 661 186 223

Alexandre LE ROCH
Sales Advisor France & Monaco & Luxembourg
E-mail : Alexandre.leroch@axa.lu
Tel. : +352 661 949 195

Mehdi BOUCHELLIGA
Sales Advisor France & Monaco & Luxembourg
E-mail : mehdi.bouchelliga@axa.lu
Tel. : +352 661 642 228

Peter DESMAELS
Sales in charge of Belgian Markets 
E-mail : Peter.desmaels@axa.lu
Tel. : +352 661 949 979

Een klacht indienen

1 - Verwerking van persoonlijke gegevens

Iedereen die een klacht over dit onderwerp heeft, kan deze rechten uitoefenen door zich tot de onderneming te richten, ter attentie van de gemachtigde voor de bescherming van persoonlijke gegevens, hetzij via een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, vergezeld van een recto-verso kopie van zijn geldig identiteitsbewijs geadresseerd aan AAXA Wealth Europe - 1 Place de l’Etoile - L-1479 Luxembourg, of via een e-mail naar het volgende adres: dpo@axa.lu

Klacht:

Elke klacht in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens kan worden gericht aan de Nationale Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens op het volgende adres : Commission Nationale sur la Protection des Données Personnelles (CNPD) - Service des Plaintes - 15 Bd du Jazz, 4370 Esch-Belval .

2 - Klachten met betrekking tot het contract

2.1 Gebruik van bemiddeling

In de onderstaande paragraaf worden de procedures beschreven voor het onderzoeken van klachten en het gebruik van het bemiddelingsproces. Deze procedure vormt echter geen verplichte voorafgaandelijke voorwaarde om uw recht om gerechtelijke stappen te ondernemen via de bevoegde rechtbank uit te oefenen. Het is daarom mogelijk om een beroep te doen op de Luxemburgse onafhankelijke verzekeringsbemiddelaar ACA (Association des Compagnies d’Assurances), een vereniging van verzekeringsmaatschappijen, door naar de hierna volgende website te gaan: https://www.aca.lu/en/insurance-ombudsman

De contactgegevens voor ACA zijn:

E-mail: mediateur@aca.lu

adres:
ACA
c/o Médiateur en Assurance
B.P. 448
L-2014 LUXEMBOURG

Download document "Médiation ACA"

2.2 Uw adviseur

Voor elk probleem nodigen wij u uit om contact op te nemen met uw adviseur, hij staat tot uw beschikking om te reageren op uw informatieverzoeken en om eventuele klachten te behandelen.

2.3 De verzekeringsmaatschappij

Naast de diensten van uw adviseur, kunt u een brief met het onderwerp van uw klacht naar onze klantendienst sturen: AXA Wealth Europe - 1 Place de l’Etoile - L-1479 Luxembourg, met de naam en het nummer van uw contract, evenals uw volledige contactgegevens. In geval van een probleem neemt de cliëntendienst persoonlijk de opvolging van uw dossier in handen.

Als er vervolgens een misverstand blijft bestaan, kunt u een beroep doen op de directie van AXA Wealth Europe door te schrijven naar onze Cliëntendienst: AXA Wealth Europe - 1 Place de l’Etoile - L-1479 Luxembourg, onder vermelding van de naam en het nummer van uw contract evenals uw volledige contactgegevens en door op de brief te vermelden dat deze is gericht aan de Algemene Directie.

U kunt ook het formulier invullen dat beschikbaar is op de website www.axa-wealtheurope.lu - sectie "Contact opnemen" of per e-mail op het volgende adres: reclamation.lifinity@axa.lu.

Uw situatie zal met de grootste zorg worden bestudeerd; binnen 3 dagen ontvangt u een ontvangstbevestiging en uiterlijk binnen 30 dagen ontvangt u een reactie (behalve in bijzondere omstandigheden, waarvan wij u op de hoogte houden).

3 – Het Commissariat aux Assurances

Krachtens de verordening van het Commissariat aux Assurances (CAA) nr. 19/03 van 26 februari 2019 betreffende de buitengerechtelijke regeling van geschillen, kan de aanvrager, indien hij binnen de in de vorige alinea genoemde termijn geen antwoord of geen bevredigend antwoord heeft gekregen, het CAA op de hoogte brengen van zijn verzoek binnen een jaar na de datum waarop hij zijn voorafgaandelijke klacht bij zijn adviseur of de verzekeringsmaatschappij heeft ingediend.

Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend op het volgende adres :

Commissariat aux Assurances:

11, rue Robert Stumper, L-2557
Luxembourg

Tel.: (+352) 22 69 11 - 1

Fax: (+352) 22 69 10

caa@caa.lu

Of direct online op de website van het CAA.

Om het indienen van een aanvraag te vergemakkelijken, biedt de CAA een formulier dat u hieronder vindt:

« Formulaire de résolution extrajudiciaire d'une réclamation »

4 - Een melding doen:

AXA Wealth Europe moedigt het melden van schendingen van de Ethische Gedragscode, lokaal anticorruptiebeleid en meer in het algemeen ongepast, onethisch of illegaal gedrag aan. Hiervoor is er een speciaal kanaal om schendingen te melden. Meldingen kunnen rechtstreeks naar het volgende e-mailadres worden gestuurd whistleblowalert@axa.lu