Transparantieverplichting - Deontologie

De Code van Professionele Deontologie van de AXA Groep is van toepassing op alle werknemers wereldwijd en haar dochterondernemingen. Alle leidinggevenden van de Groep moeten jaarlijks formeel hun conformiteit met de gids certificeren.

Bij AXA moedigen we de melding aan van elk vermoeden van ongepast, onethisch of illegaal gedrag, dat kan worden gemeld binnen de betrokken entiteit of rechtstreeks aan de Groep via ons klokkenluidersbeleid. De speciale hotline van de Groep (speak-up@AXA.com) wordt beheerd door de Global Head of Special Investigations, die onafhankelijk is van het managementteam.