AXA Wealth Europe | Une protection optimale du souscripteur

Luxemburg, een kader op maat van hoogwaardige levensverzekeringen

Luxemburg is een belangrijk multicultureel en meertalig financieel centrum in de wereld.

Met zijn AAA-rating biedt het een ongeëvenaarde politieke, economische en sociale stabiliteit voor particuliere beleggers die hun activa wensen veilig te stellen en te behouden.

Als Europese hoofdstad van privébeheer staat Luxemburg bekend om zijn DNA van creativiteit en pragmatisme door middel van een breed scala aan diensten en innovatieve beleggingsoplossingen voor internationale klanten.

De veiligheidsdriehoek van de Luxemburgse levensverzekering

De plaats van Luxemburg biedt een driehoek van rechtszekerheid die nog is versterkt door de wet van 10 augustus 2018 betreffende de verzekeringssector.

De toezichthouder, het Commissariat aux Assurances (CAA), controleert ALLE spelers van de sector op regelmatige basis.

De CAA, de verzekeringsmaatschappij en de depothoudende bank ondertekenen een bewaarnemingsovereenkomst è scheiding van activa is bedoeld om de verzekerde te beschermen tegen een faillissement van de Verzekeraar of de depothoudende bank.

Deze veiligheidsdriehoek biedt een unieke bescherming in Europa.

Het voorrecht dat aan schuldeisers (onderschrijvers/nemers) van verzekeringen wordt verleend, wordt soms "superprivilege" genoemd. Het is een essentieel element in de bescherming van de activa van schuldeisers van verzekeringscontracten die met een Luxemburgse maatschappij zijn gesloten. Dankzij deze status kunnen zij schuldvorderingen in verband met de uitvoering van hun verzekeringscontracten innen met voorrang boven alle andere schuldeisers van de verzekeringsmaatschappij - met name de staat, werknemers en socialezekerheidsorganen.

·Alle levensverzekeringscontracten die gekoppeld zijn aan beleggingsfondsen, alsmede alle levensverzekeringscontracten met een gegarandeerd rendement, maken het voorwerp uit van afzonderlijke activa. Elk van deze activa is prioritair gereserveerd voor de uitvoering van de verplichtingen van de overeenkomstige contracten.

·Het aanvankelijk bestaande "superprivilege" wordt in 2018 een "privilege van eerste rang” en wordt in feite aanzienlijk versterkt in vergelijking met de vorige wet.

Bron: Association des compagnies d’assurances et de réassurances (ACA)

Triangle de sécurité - Site internet

De nabijheidsdriehoek

Als vooraanstaand financieel centrum in de eurozone profiteert Luxemburg van zijn centrale ligging, tussen Brussel en Parijs.

Luxemburg heeft een echt financieel ecosysteem ontwikkeld waarin fondsbeheerders, privébanken, professionals uit de financiële sector en verzekeraars samenwerken om hun cliënten financiële oplossingen op maat aan te bieden.

De sereniteitsdriehoek

Luxemburg biedt onderschrijvers een bescherming die uniek is in Europa. In Luxemburg hebben onderschrijvers van levensverzekeringen een bevoorrechte status ingeval de verzekeraar in gebreke blijft.

Dit is wat AXA Wealth Europe "het sereniteitscontract" noemt, waarin alle voordelen zitten waarmee u uw spaargeld beter kunt beveiligen:

Triangle de sérénité

Deze drie driehoeken vormen de hoekstenen van een succesvol vermogensbeheer om zich voortdurend aan te passen aan de behoeften van partners en verzekeringnemers; maar altijd met hoge vereisten, zowel op kwalitatief als kwantitatief vlak.