Het Luxemburgse verzekeringscontract

1. De veiligheidsdriehoek

Versie herzien en gecorrigeerd door de wet van 10 augustus 2018:

• Systeem versterkt door de Luxemburgse wetgever om rekening te houden met de evolutie van de risico's op de financiële markten.

• Alle levensverzekeringscontracten gekoppeld aan beleggingsfondsen, evenals alle levensverzekeringscontracten met gegarandeerd rendement, worden gedekt door afzonderlijke activa. Elk van deze activa is prioritair gereserveerd voor de uitvoering van de verplichtingen van de overeenkomstige contracten.

• Het "superprivilege" wordt een "privilege van eerste rang" en wordt in feite aanzienlijk versterkt.

• Voor vorderingen in levensverzekeringen waarvoor het beleggingsrisico wordt gedragen door de verzekeringnemer (Unit linked of aan rekeneenheden verbonden), stemt de waardering overeen met het aantal eenheden aangehouden op de dag van opening van de liquidatie.

• Voor andere soorten beleggingen (met gegarandeerd kapitaal), stemt de verzekeringsvordering overeen met de waarde van de overeenkomstige Technische voorzieningen op de dag van opening van de liquidatie.

• De mogelijkheid van schadevergoeding binnen een redelijke termijn wordt versterkt door de mogelijkheid die aan de houder van het superprivilege wordt geboden om alle of een deel van de aan zijn contract gekoppelde activa over te dragen, indien een liquidatie niete mogelijk is.

FAQ van de ACA over de veiligheidsdriehoek

2. De nabijheidsdriehoek / Centrale plaats binnen Europa

3. De sereniteitsdriehoek

Deze drie driehoeken vormen de hoekstenen van een succesvol vermogensbeheer om zich voortdurend aan te passen aan de behoeften van partners en verzekeringnemers; maar altijd met hoge vereisten, zowel op kwalitatief als kwantitatief vlak.

AXA Wealth Europe - Luxembourg Pont