Lifinity Europe België

De voordelen van AXA Wealth Europe

 • De expertise van een wereldwijd toonaangevende verzekeringsmaatschappij
 • De meeneembaarheid en veiligheid van een Luxemburgs contract
 • Luxemburg is het belangrijkste financiële centrum van Europa
 • Nabijheid en synergieën tussen spelers (banken, verzekeraars, fondsen)
 • Politieke en fiscale stabiliteit
 • Meertaligheid
 • Start-up-model (reactiviteit, kort besluitvormingsproces, creativiteit...)

De voordelen van het Lifinity Europe-contract

 • Fiscale neutraliteit afgestemd op internationale mobiliteit
 • De keuze van de valuta van het contract: euro, Zwitserse frank, dollar, pond sterling
 • De mogelijkheid om premies contant of door inbreng van effecten te betalen (onder voorwaarden)
 • Een flexibel aanbod voor financieel beheer
 • Een garantie voor de toekenning van kredieten (verpanding, delegatie)

Lifinity Europe België

Type onderschrijvers

Natuurlijke personen

Kenmerken van het contract

 • Fiscaal voordeel van tak 23: geen roerende voorheffing.
 • Mogelijke financiering van de belasting van 2% bij instap, met gespreide terugbetaling.
 • Een grote keus aan beheerders en depothoudende banken voor de FID's.
 • Een grote hoeveelheid in aanmerking komende onderliggende activa.
 • Een servicekwaliteit die past bij de Luxemburgse voortreffelijkheid.
 • Open vanaf € 200K.
 • FID’s, FIC's of externe fondsen (met een lijst van meer dan 400 fondsen).

Dit contract bevordert ecologische of sociale kenmerken.

 • ten minste één beleggingsinstrument dat ecologische of sociale kenmerken bevordert (het zogenaamde artikel 8); of
 • ten minste één beleggingsinstrument met een duurzame beleggingsdoelstelling dat een financieel product is in de zin van de SFDR-verordening (het zogenaamde artikel 9);

en het aanhouden van een van deze beleggingsinstrumenten tijdens de looptijd van het contract.

Meer informatie over deze kenmerken is te vinden in de jaarverslagen, prospectussen, reglementen, statuten of bijlagen inzake duurzaamheid.