Lifinity Europe Frankrijk en Monaco

De voordelen van AXA Wealth Europe

 • De expertise van een wereldwijd toonaangevende verzekeringsmaatschappij
 • De meeneembaarheid en veiligheid van een Luxemburgs contract
 • Luxemburg is het belangrijkste financiële centrum van Europa
 • Nabijheid en synergieën tussen spelers (banken, verzekeraars, fondsen)
 • Politieke en fiscale stabiliteit
 • Meertaligheid
 • Start-up-model (reactiviteit, kort besluitvormingsproces, creativiteit...)

De voordelen van het Lifinity Europe-contract

 • Fiscale neutraliteit afgestemd op internationale mobiliteit
 • De keuze van de valuta van het contract: euro, Zwitserse frank, dollar, pond sterling
 • De mogelijkheid om premies contant of door inbreng van effecten te betalen (onder voorwaarden)
 • Een flexibel aanbod voor financieel beheer
 • Een garantie voor de toekenning van kredieten (verpanding, delegatie)

Lifinity Europe Frankrijk en Monaco

Type onderschrijvers

Natuurlijke personen.

Rechtspersonen: vermogensvennootschap met maximaal 10% commerciële activiteiten.

Commerciële bedrijven: alleen in aanmerking voor onderschrijving in 100% unit-linked.

Kenmerken van het contract

 • Een geografische diversificatie en optimalisatie van uw vermogen.
 • Een flexibel en gediversifieerd financieel beheer in meerdere valuta's (collectieve interne fondsen, specifieke interne fondsen).
 • Multi-instrumenten: Herverzekerd eurofonds, externe UL's, collectieve interne fondsen (FIC), specifieke interne fondsen (FID) en gespecialiseerde verzekeringsfondsen (FAS).
 • Het financieel beheer wordt verzorgd door verschillende beheermaatschappijen ARCHITAS France (AXA Groep).
 • Multi-depothouders: BNP SS Luxemburg referentiedepothouder en andere erkende depothouders.
 • Multi-opties: Overlijdensuitkeringsgarantie (bodem), financiële opties op externe UL’s.
 • De engagementen van AXA Wealth Europe betreffende het instrument in € zijn voor 100% herverzekerd door AXA France, maar gedeponeerd bij een Luxemburgse bankinstelling met een contract naar Luxemburgs recht.
 • Een keuze uit meer dan 400 fondsen die worden beheerd door referentiebeheerders voor de beleggingsvehikels: externe fondsen.