Lifinity Europe Frankrijk en Monaco

De voordelen van AXA Wealth Europe

 • De expertise van een wereldwijd toonaangevende verzekeringsmaatschappij
 • De meeneembaarheid en veiligheid van een Luxemburgs contract
 • Luxemburg is het belangrijkste financiële centrum van Europa
 • Nabijheid en synergieën tussen spelers (banken, verzekeraars, fondsen)
 • Politieke en fiscale stabiliteit
 • Meertaligheid
 • Start-up-model (reactiviteit, kort besluitvormingsproces, creativiteit...)

De voordelen van het Lifinity Europe-contract

 • Fiscale neutraliteit afgestemd op internationale mobiliteit
 • De keuze van de valuta van het contract: euro, Zwitserse frank, dollar, pond sterling
 • De mogelijkheid om premies contant of door inbreng van effecten te betalen (onder voorwaarden)
 • Een flexibel aanbod voor financieel beheer
 • Een garantie voor de toekenning van kredieten (verpanding, delegatie)

Lifinity Europe Frankrijk en Monaco

Type onderschrijvers

Natuurlijke personen.

Rechtspersonen: vermogensvennootschap met maximaal 10% commerciële activiteiten.

Commerciële bedrijven: alleen in aanmerking voor onderschrijving in 100% unit-linked.

Kenmerken van het contract

 • Een geografische diversificatie en optimalisatie van uw vermogen.
 • Een flexibel en gediversifieerd financieel beheer in meerdere valuta's (collectieve interne fondsen, specifieke interne fondsen).
 • Multi-instrumenten: Herverzekerd eurofonds, externe UL's, collectieve interne fondsen (FIC), specifieke interne fondsen (FID) en gespecialiseerde verzekeringsfondsen (FAS).
 • Het financieel beheer wordt verzorgd door verschillende beheermaatschappijen AXA IM Select.
 • Multi-depothouders: BNP SS Luxemburg referentiedepothouder en andere erkende depothouders.
 • Multi-opties: Overlijdensuitkeringsgarantie (bodem), financiële opties op externe UL’s.
 • De engagementen van AXA Wealth Europe betreffende het instrument in € zijn voor 100% herverzekerd door AXA France, maar gedeponeerd bij een Luxemburgse bankinstelling met een contract naar Luxemburgs recht.
 • Een keuze uit meer dan 400 fondsen die worden beheerd door referentiebeheerders voor de beleggingsvehikels: externe fondsen.

Dit contract bevordert ecologische of sociale kenmerken.


De realisatie van deze kenmerken is afhankelijk van de belegging in:

 • ten minste één beleggingsinstrument dat ecologische of sociale kenmerken bevordert (het zogenaamde artikel 8); of
 • ten minste één beleggingsinstrument met een duurzame beleggingsdoelstelling dat een financieel product is in de zin van de SFDR-verordening (het zogenaamde artikel 9);

en het aanhouden van een van deze beleggingsinstrumenten tijdens de looptijd van het contract.

Meer informatie over deze kenmerken is te vinden in de jaarverslagen, prospectussen, reglementen, statuten of bijlagen inzake duurzaamheid.