AXA Wealth Europe

Het Wealth-aanbod van AXA in Luxemburg

AXA Wealth Europe, opgericht in 2016, is een agile structuur die steunt op het grootste verzekeringsmerk ter wereld en die als roeping heeft een passend antwoord te bieden aan een clientèle van hoog niveau, waarvan de behoeften op het vlak van mobiliteit, veiligheid en geografische diversificatie voortdurend toenemen.

Als Luxemburgse entiteit die in vrije dienstverlening actief is op een zeer competitieve verzekeringsmarkt, heeft AXA Wealth Europe zich snel opgeworpen als een belangrijke speler op de financiële markt.

Met strikte inachtneming van de Luxemburgse prudentiële regels en de wet- en regelgeving van het land waar de onderschrijver woonachtig is, biedt AXA Wealth Europe haar cliënten levensverzekerings- en kapitalisatiepolissen op maat aan, gebaseerd op de totem van de AXA Groep: Payer to Partner.

Uitmuntendheid in de kwaliteit van de dienstverlening is de prioriteit van AXA Wealth Europe met zeer sterke en duidelijke engagementen om het leven van de partners te vereenvoudigen.

Engagementen:

•Validatie binnen 72 uur na ontvangst van het volledige dossier

•Uitgifte van de bijzondere voorwaarden binnen 72 uur na ontvangst van de originele documenten 

AXA Wealth Europe biedt haar partners en cliënten digitale tools om tijd te besparen, een online onderschrijving voor te bereiden en toegang te krijgen tot alle informatie over het contract.