Regelgevingsinformatie
Compliance

Belastingaangiften

De informatie in de belastingaantekeningen die via deze website toegankelijk zijn, wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en heeft geen betrekking op specifieke situaties. De toepasselijke belasting is afhankelijk van de woonplaats van de verzekeringnemer en de begunstigde(n). De maatschappij raadt de verzekeringnemer ten zeerste aan een adviseur te raadplegen die informatie kan verstrekken over de belasting die van toepassing is op zijn/haar persoonlijke situatie